top of page
Search

Garden Party 2019

Updated: Aug 25, 2019

ZAHRADA 2019

Milí přátelé a fanoušci skupiny Country Sisters.

Jako každoročně se těšíme na setkání s Vámi, hlavně s těmi, s kterými jsme bohužel neměli tu možnost se setkat během letošního roku na koncertech.

Letošní rok se toto setkání jeví jako mimořádná událost, protože rozšiřujeme řadu našich fanoušků o přátele, kteří nám přispěli na naši Tour do USA, a zúčastnit se tohoto setkání bylo odměnou za sponzorský dar.

Setkání bude jako vždy u Soni na zahradě a v případě nepříznivého počasí v nedalekém penzionu Ayky. http://www.ayky.cz/

Protože pro Vás připravujeme speciální program, pohoštění, zábavu a možná i výlet, potřebujeme znát předem počet zúčastněných. Nahlásit účast prosíme do konce srpna na management@countrysisters.cz nebo na tel.:+420777208477


K dispozici budeme mít celý víkend 27-29.září.

Podle počtu účastníků máme další nápady na společně strávený čas.

Penzion Ayky Vám vyjde vstříc s ubytováním a skvělou vyhlášenou kuchyní .

Setkání se zúčastní kromě současné sestavy také několik bývalých členek a součástí výjimečného koncertu bude také výběrové řízení (konkurz) na nové členky. Jistě nám s výběrem pomůžete :-)

Všechny Vás srdečně zveme na víkend strávený společně s kamarády, bude veselý, zábavný a určitě nezapomenutelný.


Vaše Country Sisters : Sonia, Andrea, Maggie, Pattie, Michaela, Petris
Garden 2019

Dear fans and friends of the Country Sisters band

As every year, we look forward to meeting you, especially those with whom we unfortunately did not have the opportunity to meet at concerts this year.

This year, the meeting appears to be an extraordinary event, as we are expanding a number of our fans with friends who have contributed to our Tour to the USA, and attending this meeting is a reward for their sponsorship.

As usually, we will meet at Sonia´s garden and in case of bad weather at the nearby Ayky Guesthouse. http://www.ayky.cz/

Since we are preparing a special program, refreshments, entertainment and maybe even a trip, we need to know the number of participants in advance. Please let us know before the end of August at management@countrysisters.cz or +420777208477.


We will be available for the entire weekend of September 27-29.

Depending on the number of participants, we have other ideas for spending time together.

Pension Ayky will offer you accommodation and great renowned cuisine.

Apart from the current line-up, a number of former members will also be present at the meeting, and an extraordinary concert will also include an audition for new members. Surely you will help us choose :-)

We cordially invite you to a weekend spent with friends, it will be cheerful, funny and certainly unforgettable.


Yours Country Sisters : Sonia, Andrea, Maggie, Pattie, Michaela, Petris697 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page