top of page
Search

Garden 2020 / Zahrada 2020

Updated: Sep 23, 2020

UPDATES FOR THE GARDEN PARTY - NOVINKY OHLEDNĚ GARDEN PARTY


Milí fanoušci, bohužel vám musíme oznámit, že akce Zahrada 2020 se tuto sobotu 26.9. konat nebude nejen z důvodu nepříznivé koronavirové situace, ale především z důvodu ještě nepříznivější situace ohledně počasí. Akce se však zcela neruší a termín konání bude pravděpodobně posunut na 1.polovinu října. Co nejdříve vám dáme bližší informace o novém termínu! Sledujte náš facebook a naše stránky. Těšíme se na vás!

----------------------------------------------------------------

Dear fans, unfortunately we have to inform you, that the event Zahrada 2020 will not take place this Saturday 26.9. The reasons are not only the current virus situation, but primarily also the terrible weather forecast. But the event is not cancelled completely, we would just like to move the date to the 1st half of Octobre. We will inform you about a new date as soon as possible. Follow our facebook and websites. We look forward to you! 

POZVÁNKA PRO ODVÁŽNÉ !!

Akce ZAHRADA 2020 se letos konat bude!

Sobota 26.9.2020 venkovní posezení na zahradě (roušky nejsou zakázány)

Program: setkání fanoušků, oslava narozenin, koncert, hosté, občerstvení a novinka - točené pivo! Vzhledem k tomu, že letos nebude pravděpodobně Předsilvestrovský koncert, bude to asi jeden z našich posledních letošních koncertů.

Přijďte nás podpořit!

Vstupné dobrovolné - kasička u piva

Pro všechny případy sledujte náš fb a web, může se stát cokoliv vzhledem k současné koronavirové situaci.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

INVITATION FOR THE BRAVE ONES!!

The Garden party - ZAHRADA 2020 event will take place this year!

Saturday 9/26/2020 outdoor sitting in the garden (masks are not forbidden)

Program: fan meeting, birthday party, concert, guests, refreshments and something new - draft beer! As there will probably be no New Pre-Year's Eve concert 2020, it will probably be one of our last concerts this year.

Come and support us!

Admission is voluntary - cash box at the beer

Anyway, follow our fb and website, anything can happen due to the current coronavirus situation.

Milí fanoušci a přátelé skupiny Country Sisters.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.9.2020

Důležitá zpráva pro Vaše plánování akcí ještě v tomto roce. Ani nepříznivá situace v letošním roce nám setkání s vámi nepřekazí. Když už jsme se neviděli letos na našich koncertech, doufáme, že se uvidíme alespoň na akci ZAHRADA 2020, kterou pořádáme jako každoročně pro všechny příznivce, fanoušky, přátele nejen z Čech ale také, pokud situace dovolí, fanoušky z Evropy. Zahradní Party se uskuteční dne 26.9.2020 u Soni na zahradě. Sejdeme se odpoledne, přesnou hodinu upřesníme co nejdříve a také harmonogram akce (program s hosty, překvapením a speciální soutěží) bude upřesněn během pár dní.

Budeme Vás ještě informovat o detailech a byly bychom velmi rády, kdybyste nám letos vzhledem k situaci předem oznámili úmysl se akce ZAHRADA 2020 zúčastnit.

Moc se na Vás všechny těšíme a doufáme, že se ve zdraví sejdeme na ZAHRADĚ !!!

P.S.Speciální vzkaz pro náš dánský fanclub - byly bychom rády, kdybychom se opět setkaly, i když v poslední době žádné pozvání na koncerty do Dánska nemáme. Rády i vás uvítáme u Soni na zahradě!

 

Dear fans and friends of the Country Sisters.

Important news for your event planning later this year. Although the situation this year has been difficult, it will not prevent us from meeting you. As we haven't seen each other at our concerts this year, we hope to meet you at least at Garden 2020, which as every year we organize for all fans and friends not only from the Czech Republic but also, if the situation allows, fans from Europe. The Garden Party will take place on September 26, 2020 at Sonia's garden. We will meet in the afternoon, the exact hour will be specified as soon as possible and also the schedule of the event (program with guests, surprises and special competitions) will be specified in a few days.

We will inform you of the details and we would be very happy if you, because of the situation, would notify us in advance of your intention to take part in the ZAHRADA 2020 event.

We are looking forward to all of you and we hope to meet you in good health at the GARDEN !!!

P.S. Special message for our Danish fan club - we would like to meet again, although recently we have no invitation to concerts in Denmark. We would like to welcome you to Sonia´s garden, too!


877 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page