Search

Big Things Are Being Prepared!/Připravujeme velké věci!

Ani během tohoto hudebně klidného období nezahálíme. Sice nemůžeme zkoušet a ani koncertovat, ale vše zlé je pro něco dobré. Naše kapelnice Sonia si konečně po letech našla čas prozkoumat poklady své půdy a poodkrýt historii kapely Country Sisters. Našlo se mnoho pokladů, fotek, časopisů a rekvizit z různých ér fungování kapely. Tady se můžete podívat na malou ukázku fotek z minulých období. Kdo uhodne jména všech členek na fotkách, má od nás jednu velkou jedničku!

Ale to není vše. Sonia také započala práci na své již dlouho připravované knize o svém hudebním životě a o naší kapele. Takové dílo vyžaduje spoustu času, který se teď nabídl, a proto se už pomalu můžete těšit, protože to bude rozhodně stát za to!

 

Even during this rather calm period we are not idle. We cannot have either reharsals or concerts but every cloud has a silver lining. Our boss Sonia has eventually found some time to explore trearures of her attic and uncover a bit of the history of the Country Sisters band. Many treasures have been found - photos, magazines and props from various periods of the band´s operation. Here you can see a small exhbition of the photos from the previous periods. Those, who will be able to guess all the names of the members in the pictures, will get a big thumb up from us!

But that´s not all. Sonia has also started to work on a book, which she has been thinking of for quite some time, about her life and about our band. Such masterpiece requires a lot of time which is available now and therefore you can start looking forward because it will definitely be worth it!1,700 views

Recent Posts

See All